CE-merkintä

CE-merkintä on yleiseurooppalainen merkintä, jota on käytettävä EU-direktiivissä määritellyissä tuotteissa. Useimmissa rakennustuotteissa (mm. suurimmassa osassa rakennuslasituotteita) tulee olla CE-merkintä 1.7.2013 alkaen. CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti.

Rakennustuotteella tarkoitetaan tuotetta tai tuotejärjestelmää, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa tai niiden osissa ja jonka suoritustaso vaikuttaa rakennuskohteen suoritustasoon rakennuskohteen perusvaatimusten osalta. Rakennustuotteeksi katsotaan siis esim. ikkunat, ovet, lasiseinät, kaiteet, jne. Rakennustuotteeksi ei lasketa esim. kalustelaseja.

Koska kaikkien tuotevariaatioiden testaaminen on mahdotonta, olemme noudattaneet merkinnässä ns. tuoteperheajatusta, joissa saman tyyppisten tuotteiden suoritustaso ilmoitetaan tuoteperheen heikoimman lasin mukaan. Täten siis ilmoitettu suoritustaso on vähintään se mikä suoritustasoilmoituksessa on kerrottu mutta se voi olla myös korkeampi.

Kaikki tuotteen ominaisuudet eivät näy CE-merkinnästä tai suoritustasoilmoituksesta. Tarvittaessa myyntimme antaa tarkempia tietoja esim. U-arvoista, ääneneristyksestä sekä auringonsuoja- ja energiansäästöominaisuuksista.

Tuotteiden CE-merkintään liittyvät suoritustasoilmoitukset löydät alla olevien linkkien takaa pdf-tiedostoina.

Velas karkaistu lasi

Velas eristyslasit

Velas laminoitu lasi

Velas leikattu lasi

Velas julkisivulasi